Ponuka
Chlorid vápenatý technický a potravinársky Chlorid vápenatý technický a potravinársky
E261Octan draselný E261Octan draselný
E226 Siričitan vápenatý E226 Siričitan vápenatý
E500 Uhličitan sodný E500 Uhličitan sodný
E508 Chlorid draselný E508 Chlorid draselný
E518 Síran horečnatý E518 Síran horečnatý
Hydroxid sodný Hydroxid sodný
Hydroxid draselný Hydroxid draselný
Zinkové anódy Zinkové anódy
Síran sodný bezvodý Síran sodný bezvodý
Chlorid zinočnatý Chlorid zinočnatý
Chlorid sodný Chlorid sodný
Močovina Močovina
Chlorid horečnatý hexahydrát Chlorid horečnatý hexahydrát
Chlorid vápenatý technický a potravinársky

Používa sa v laboratóriách v zmesi s l'adom na prípravu chladiacich zmesí. Používa sa k sušeniu plynov a kvaplín a taktiež pri zimnej údržbe ciest. Čistý chlorid sa dá použit' aj v lekárstve.
Chlorid vápenatý potravinársky má uplatnenie v mliekarenskom a pivovarskom priemysle. Je regulátorom kyslosti, stabilizátorom a emulgátorom.

...
viac >>>